NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường vn30f1m 21.03.2022 update-duong thao

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Đã bị nhảy tín hiệu đỉnh đáy nên hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đợi, nếu tín hiệu có lại thì sẽ canh thời điểm để vào lệnh trung và dài hạn.

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.