minhmango

VN-Index tăng nhẹ - Nhưng vẫn chưa thực sự khả quan

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì ở mức Trung tính với ngưỡng hỗ trợ MA10 nằm tại 975 điểm.
Dự báo trong phiên ngày mai, sự thận trọng của lực cầu giá cao có thể khiến áp lực bán giành lại sự kiểm soát xu hướng. Cường độ mạnh hay yếu của áp lực này sẽ phụ thuộc vào diễn biến của TTCK thế giới trong đêm nay. Nhiều khả năng ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index tại 975 điểm sẽ được kiểm tra lại.
Vẫn chưa có được tình hình khả quan nên các nhà đầu tư nên thận trọng.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.