mmfxtrading

VNINDEX liệu có kết thục được xu hướng giảm trung hạn

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Sau một phiên tăng ngày hôm qua, vnindex sáng nay đã không giữ được đà tăng và có điều chỉnh giảm nhẹ, nhiều khả năng chiều nay sẽ tiếp tục có áp lực bán lên chỉ số này. Sau khi 1 lần nữa vượt qua ngưỡng tâm lí 1000 thì phía trước là kháng cư quan trọng 1020-1025, đây là kháng cự sẽ quyết định liệu rằng vnindex đã kết thúc xu hướng giảm trung hạn chưa.
Diễn biến ngắn hạn vnindex mình kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến tới kháng cự nêu trên rồi sẽ xảy ra điều chỉnh tại vùng giá này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.