mazo429

VNINDEX nếu giữ được trên 1460

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Có thể loanh quanh đây nhưng chỉ cần giữ được độ cao dư địa tăng vẫn còn, phía trước là một tuần khó khăn đầy biến động