dautukyluat

Thị trường chứng khoán VN đã đủ hấp dẫn với vùng giá này chưa?

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Video này mình muốn chia sẻ kinh nghiệm cách mình quan sát thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn tạo đáy để các bạn có thêm góc nhìn.
(tiếp nối video có nên bắt đáy tại vùng 1000 không?)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.