hoangvudb

VNI hiện tại xuất hiện mẫu hình three outside down

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNI hiện tại xuất hiện mẫu hình three outside down sau khi Breakout trend line vào phiên hôm qua.
Kết phiên với 180 mã giảm giá, 123 mã tăng giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.