HoangMinhchannel

TỔNG QUAN VNINDEX TUẦN (02/1 - 06/1)

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Trong giai đoạn Q1/2022 khả năng cao sẽ là giai đoạn thị trường sẽ hoàn thành đợt sóng tăng thứ 5 trong giai đoạn công bố BCTC Q4/2021, vùng mục tiêu hiện tại đang được giả định tại vùng 153x – 154x.

Nếu đánh theo nhãn sóng lớn ta sẽ thấy thị trường từ giai đoạn giảm mạnh từ hồi tháng 7 đã chạy được 5 con sóng (Màu xanh) và hiện tại thị trường đang di chuyển trên cong sóng thứ 5 và được đánh giá sẽ kết thúc tại 154x. Về mặt ngắn hạn, con sóng thứ 5 này hiện tại đang di chuyển được 2 sóng nhỏ (Màu đỏ) và đang chạy trên con sóng số 3, có nghĩa là còn lại sóng 4 và sóng 5 sẽ hoàn thành xu hướng nhỏ và cả xu hướng lớn. Sau đó thị trường sẽ có thể có 1 đợt điều chỉnh.

Vì vậy, kỳ vọng rằng tuần sau thị trường vẫn sẽ diễn biến trong xu hướng tăng và nhiều khả năng sẽ đạt mục tiêu vào giai đoạn giữa tháng 1 năm 2022.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex