binancash

Đây là bài chia sẻ cơ hội cho người ít tiền

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Đây là bài chia sẻ cơ hội cho người ít tiền:
CTCP Tôn Đông Á (OTC: TonDongA) IPO và nên bỏ tiền mua cổ phiếu của công ty này vì sao?
- Thứ nhất là tiếng tăm của OTC trên thị trường bao lâu
- Thứ hai là giá nguyên vật liệu thép tăng nên lĩnh vực này rất hot
- Và quan trọng hơn nữa thị trường CK năm nay tăng nóng nên hãy bỏ tiền mua mã này kiếm sữa cho con.