binancash

Đây là bài chia sẻ cơ hội cho người ít tiền

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Đây là bài chia sẻ cơ hội cho người ít tiền:
CTCP Tôn Đông Á (OTC: TonDongA) IPO và nên bỏ tiền mua cổ phiếu của công ty này vì sao?
- Thứ nhất là tiếng tăm của OTC trên thị trường bao lâu
- Thứ hai là giá nguyên vật liệu thép tăng nên lĩnh vực này rất hot
- Và quan trọng hơn nữa thị trường CK năm nay tăng nóng nên hãy bỏ tiền mua mã này kiếm sữa cho con.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.