ArthurZeta

VNINDEX - MỆT RỒI NGHỈ TÍ - Re-post

ArthurZeta Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX - MỆT RỒI NGHỈ TÍ
-Theo phân tích tuần trước, vùng 1354-1374 là vùng quan trọng quyết định có tiếp diễn xu hướng hay điều chỉnh mạnh ngắn hạn.
- Vẫn view đơn thuần phân tích kỹ thuật là VNINDEX sẽ có thể đạt 1487 trong khoảng trung tuần tháng 7( Có thể xem lại phân tích ngày 24/5/2021 của mình)
- Nhận định cho tuần này, VNINDEX sẽ đi ngang trong range 1291-1374. Nếu vậy sẽ củng cố cho xu hướng tăng của VNINDEX .
- Nếu thủng 1291, có thể kích hoạt một đợi tháo chạy khỏi thị trường. Và mục tiêu sẽ là 1200.
- Mọi người nên cẩn thận, xem lại danh mục đầu tư, với những cổ phiếu tốt thì chốt một phần; mà có giảm cũng như bớt lời thôi, còn những cổ phiếu nào không có perform tốt, thì nên cắt tỉa sớm, vì nó sẽ HY SINH đầu tiên.
Bình luận:
- Vậy là vùng 1354-1374 mà mình đã cảnh báo 3 tuần nay sẽ xảy ra biến động lớn đã tỏ ra thật vậy.
- Mình dự báo sẽ đi ngang trong 1291-1374, thì giờ chỉ mong là đúng là đi ngang, tức là 1291 phải giữ được giá.
- Hôm thị trường dừng ở 1319.88 thì đây cũng là một vùng xảy ra biến động( nhưng quá quan trọng) trong quá khứ (mình có vẽ nét đứt trên biểu đồ). Nên có thể vùng cũng có thể giữ được giá.
Bình luận:
- Hôm nay có thể xác nhận, thị trường từ nay trong cuối tuần và đầu tuần sau sẽ sideway( tức là không vượt 1374, cũng không thủng 1291)
- Nhấn mạnh việc thủng 1291(với một thanh nến lớn) rất quan trọng về mặt kỹ thuật, có khiến thị trường trở nên SỢ HÃI và điều chỉnh sâu hơn về 1200.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.