HoangMinhchannel

VNIndex dự kiến quay lại mốc 1300

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Kết thúc phiên hôm qua, chỉ số VNIndex đã đóng cửa breakout khỏi vùng hỗ trợ 1327 - 1334, tín hiệu này xác nhận rằng chỉ số sẽ bắt đầu có đợt điều chỉnh mạnh kể từ bài nhận định trước đó về chỉ số này.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục rớt khi quanh lại test quanh vùng hỗ trợ này. Vùng dự kiến rơi về sẽ là 1288 - 1300.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.