minhmango

VNINDEX - thị trường rung lắc

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Từ khi vượt nhẹ được qua MA200, thị trường sắp tới sẽ đối mặt với những kháng cự phía trên, và sự rung lắc của thị trường là không thể tránh khỏi.
Hnay với pha test kháng cự tại vùng 960-963, thị trường có một số điều chỉnh nhất định về cuối phiên.
Nhiều khả năng trong phiên ngày mai thị trường vẫn sẽ loanh quanh trong khi vực kháng cự này trước khi có một sự điều chỉnh giảm.
Vùng 958-959 sẽ là vùng chỉ số bị "kẹt" về.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905