HoangMinhchannel

VNINDEX chờ diễn biến cuộc họp FED đêm nay

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Đóng cửa phiên hôm nay, thị trường bị bán mạnh vào cuối ngày, tâm lý này hiện tại là dễ hiểu vì tối khuya nay theo giờ VN thì FED sẽ công bố lãi suất, kỳ vọng lớn nhất của thị trường là FED sẽ nâng 0.75 - 1 điểm, nếu như đúng kỳ vọng này thì thị trường có thể sẽ tích cực hơn, trường hợp nếu như giữ nguyên mức 0.5 điểm thì FED phải có phương án trong bài phát biểu tối nay, nếu không thì sẽ tiếp tục rơi mạnh.

Nếu theo dõi sóng di chuyển thì vùng đáy cũ hiện tại là 1170 - 1180, sáng ngày mai thị trường mở cửa khả năng là sẽ về đúng khu vực này, trường hợp có diễn biến tốt thì sáng mai sẽ từ vùng này bật lên trở lại và có khả năng sẽ đi ngang quanh biên 1170 - 1300, ngược lại, nếu không đúng với kỳ vọng thì sẽ thủng vùng hỗ trợ này.


Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.