cuongdongphu

ĐIỂM KHÁNG CỰ 96x

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
- Vnindex ngày 10/6/2019: Phiên hôm này gặp ngưỡng kháng cự 96x, kháng cự MA20 và tạo cây nến Doji .
- Cá nhân mình vẫn duy trì quan điểm thị trường sẽ tiếp tục hướng về kênh giá trên.
- Tuy nhiên, hiện tại 96x vẫn là ngưỡng kháng cự cứng, vì vậy Vnindex cần thời gian tích lũy trong tuần này để tiếp tục hướng về kênh giá trên

GOODLUCK!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.