minhmango

VNINDEX thời gian tới

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Sau một thời gian dài tăng liên tục từ đáy là khi bắt đầu có dịch Covid-19 năm ngoái thì hiện nay VNINDEX đang đối mặt với một nhịp điều chỉnh tương đói lớn khi giảm tới hơn 10% từ đỉnh. Tất nhiên thì xu hướng chính hiện vẫn đang là tăng giá, tuy nhiên nhịp điều chỉnh vừa rồi đúng vào khi dịch bắt đầu có diễn biến phức tạp ở Việt Nam cũng khiến tâm lí thị trường có sự lo ngai tương đối.
Theo quan điểm cá nhân thì sau khi test lại vùng 126x-127x ngày hôm nay thì ngày mai sẽ là một phiên tăng tiếp trước khi tiếp tục giảm.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.