HoangMinhchannel

VNINDEX có thể phục hồi 50% đoạn giảm trước

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Thị trường sau khi giãm mạnh từ đỉnh 1500 - 1530 về đến vùng đáy 1260 thì đang có dấu hiệu phục hồi mạnh trong 2-3 phiên gần đây. Thông thường sau vùng điều chỉnh sau mỗi đợt sóng sẽ rơi vào khoảng 50%, có nghĩa rằng giá có thể sẽ Retest về quanh vùng 1375 - 1410, tại vùng này có nhiều khả năng tâm lý sẽ tiếp tục tích luỹ và có thể xảy ra thêm 1 nhịp rơi trong ngắn hạn.

Chúng ta có thể cân nhắc theo dõi các cổ phiếu đang nắm giữ ở giai đoạn hiện tại ở vùng này có thể cơ cấu hạ bớt 1 phần để bảo đảm an toàn cho tài khoản.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.