dvtrade999

Vni hết lực tăng, chờ ngày sập

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vni sẽ sớm có cú giảm nhanh và mạnh trong 1-2 tuần tới, nhà đầu tư cần chú ý thoát hàng.