minhmango

VNINDEX tiếp tục đà giảm

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Tín hiệu của VN-Index, VN30 nằm ở trạng thái Tiêu cực với hỗ trợ phía dưới đang ở khá gần. Dự báo trong phiên hôm nay, thị trường với đại diện là chỉ số VN-Index có thể tiếp tục quán tính giảm điểm trong phiên sáng để kiểm định ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn và trung hạn tại 945-950 điểm. Lực cầu bắt đáy có thể sẽ xuất hiện tại đây, thúc đẩy bởi hỗ trợ quan trọng cũng như việc chỉ số sàn HOSE này bị bán quá mức với 3 phiên giảm liên tiếp. Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ có sự hồi phục nhất định trong phiên giao dịch buổi chiều.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.