minhmango

VNINDEX có hi vọng phục hồi vào ngày mai

minhmango Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Tín hiệu kỹ thuật vẫn duy trì ở mức Tiêu cực đối với VN-Index. Kháng cự gần nhất của chỉ số này là dường MA5 đang nằm tại 950 điểm.
Sự cải thiện tín hiệu của HNX-Index và cấu trúc đảo chiều Hammer tại VN-Index có thể thúc đẩy thị trường xuất hiện sự hồi phục trong phiên ngày mai để kiểm định các kháng cự được đề cập ở trên.
Mặc dù vậy, sự bền vững của nhịp hồi phục này vẫn chưa được chắc chắn.
Về cơ bản, đây vẫn chưa phải thời điểm để gia tăng tỷ trọng.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
hồi cực chuẩn
Bình luận:

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.