minhmango

VNINDEX phục hồi sau cú giảm thái quá

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index đã tạm thời được cải thiện lên mức Tích cực với kháng cự tại 993-998 điểm. Dự báo, thị trường có thể sẽ tăng điểm trong phiên sáng nay, thúc đẩy bởi quán tính hồi phục của VN-Index. VN-Index sẽ kiểm định lại ngưỡng kháng cự tại 993-998 điểm một lần nữa, tuy nhiên, không loại trừ khả năng thị trường sẽ suy yếu trở lại về phía cuối phiên. Trong kịch bản này, nếu như VN-Index duy trì đóng cửa dưới đường MA5 tại 993 điểm, chỉ số có thể sẽ cần tiếp tục kiểm định sự bền vững của hỗ trợ MA10 tại 988 điểm sau đó.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.