minhmango

VNINDEX - giảm vào cuối phiên

Đào tạo
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số VN-Index đã giao dịch trong sắc xanh cả phiên hôm nay trước khi giảm vào giờ giao dịch cuối cùng, chốt phiên giảm 0,1%.
Trong khi đó, VN-Index và VN30 với hỗ trợ MA50 tại 978 điểm và MA200 tại 887 điểm bị vi phạm. Với sự xấu đi của các tín hiệu kỹ thuật, sự thận trọng của bên mua sẽ có chiều hướng gia tăng. Dự báo, thị trường sẽ tiếp tục có xu hướng giảm điểm vào cuối phiên giao dịch ngày mai để VN-Index kiểm định hỗ trợ MA100 tại 971 điểm.
Biên độ thị trường ngày càng nhỏ lại và rất cần có dòng tiền lớn đổ vào để bay cao.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905