minhmango

VNINDEX - Mô hình Triangle dần hình thành

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Thị trường Việt Nam đã đánh mất đà tăng có được vào đầu phiên để chốt phiên với mức chỉ tăng nhẹ 0,24% để chốt phiên ở mức 988,13 điểm với 140 mã tăng điểm và 170 mã giảm điểm trên sàn HOSE.
Có thể thấy mô hình triangle upward đang dần hình thành, điều đó cũng có nghĩa là sẽ nhiều khả năng cần thêm 1-2 tuần nữa để VNINDEX có thể bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự 1000 quan trọng. Và đồng thời chỉ số này nhiều khả năng cũng sẽ giảm xuống vùng 97x.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.