CongHoanTrader

VNINDEX có tín hiệu điều chỉnh

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
  • Trong bản cập nhật về VNINDEX ngày 30/3/2021:" VNIndex và những dấu hiệu bất thường cần lưu ý." Chúng tôi đã kỳ vọng về một nhịp điều chỉnh khi mà việc VNINDEX vượt 1200 điểm với những dấu hiệu bất thường.
  • Hiện tại với lực nến của thị trươngf cho thấy sự lưỡng lự của công chúng và đang nghiêng về phía Gấu thắng thế, chúng tôi khuyến nghị nên chờ đợi thị trường điều chỉnh về vùng 1200 rồi thực hiện mua những cổ phiếu tốt khi thị trường có dấu hiệu bật tăng trở lại.
  • Một kịch bản khác, khi thị trường tăng vượt được đỉnh hiện tại, cần thận trọng cho một cú Break giả.

Bình luận