NgocHaiPearlie

VNM - Xu hướng tăng đang có dấu hiệu xác nhận

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Trong quý 4/2020, doanh thu thuần hợp nhất của VNM đạt 14,425 tỷ đồng, tăng 1.3% so cùng kỳ. Trong đó, kinh doanh trong nước ghi nhận doanh thu thuần 12,122 tỷ đồng, tăng 3.3% so cùng kỳ, nhờ hợp nhất CTCP GTNFoods ( GTN ). Kinh doanh nước ngoài ghi nhận doanh thu thuần 2,303 tỷ đồng.
Tuy vậy, VNM ghi nhận kết quả lãi ròng hơn 2,185 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so cùng kỳ. Đây là con số lãi ròng thấp nhất trong 3 năm trở lại đây của Công ty.
Biên lợi nhuận gộp giảm cùng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao so cùng kỳ là nguyên nhân dẫn đến lãi ròng quý 4 giảm nhẹ.
Cụ thể, biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 46.2%, giảm 76 điểm phần trăm so cùng kỳ, do hợp nhất GTN . Đồng thời, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hợp nhất quý 4 là 4,512 tỷ đồng, tương đương 31.3% doanh thu thuần so với mức 29.4% của quý 4 năm trước. Công ty cho biết tỷ lệ này tăng lên do tăng cường hoạt động bán hàng giai đoạn cuối quý để bù đắp ảnh hưởng của đợt lũ lụt tại miền Trung vào đầu quý.
Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của VNM lần lượt đạt hơn 27.6 ngàn tỷ đồng và gần 11.1 ngàn tỷ đồng, tăng 4% và 5% so với năm trước. So với kế hoạch, Công ty đã vượt 2.5% chỉ tiêu lãi sau thuế.
Tổng tài sản của VNM cuối năm 2020 đạt 48.4 ngàn tỷ đồng, tăng 8.3% so với đầu năm. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngắn hạn) của Công ty tăng mạnh gần 40% so với đầu năm, lên hơn 17.3 ngàn tỷ đồng. Khoản mục này chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn.
Các khoản vay ngắn hạn của Công ty tăng xấp xỉ 37% so với đầu năm, lên mức gần 7.3 ngàn tỷ đồng.
Tại thời điểm này, VNM nắm giữ gần 864 tỷ đồng tiền mặt, giảm 63.6% so với đầu năm. Có sự chuyển dịch từ tiền mặt sang các khoản tương đương tiền trong năm.
Đông Tư
FILI

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.