tradingpro2012

Hãy canh mua VNM ở vùng giá 11x cuối tháng 6 nhé !

HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Nhìn trên chart Weekly chúng ta thấy cổ phiếu VNM đang trong xu hướng giảm giá, nếu không có gì thay đổi trong 2,3 tuần tới cổ phiếu VNM sẽ giảm trở về vùng giá 11x đây là vùng mua khá hợp lý cho NĐT nào yêu thích con bò sữa của VIệt Nam .
Chiến lược : Canh mua VNM giá 115 - 118; Dừng lỗ giá giảm qua 108 chốt lời tại : target 1 : 136; Target 2 : 146.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.