SharkFollow

VNM liệu đã bắt đầu sóng 3 được chưa? Cơ hội đã đến!

HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Trong khi tất cả các cp đều đã vào nhịp cùng VNINDEX thì VNM vẫn ở đây đợi bạn đó.
Nhanh nhé! Cơ hội lên tàu cho những ai hiểu về VNM
Giao dịch đang hoạt động: Gia tăng tỷ trọng VNM.
Trước xu thê vnindex đạt đỉnh cao thời đại với dòng tiền suy yếu, điều này chứng tỏ rằng dòng tiền đầu cơ đang bị rút ra khỏi các cp tăng nóng trong thời gian vừa qua. Và dòng tiền đầu cơ đó sẽ tìm về các cổ phiếu có cơ bản tốt để biên thành dòng tiền đầu tư? và cổ phiêu nào là an toàn nhất cho dòng tiền đó?
- Vnm là một doanh nghiệp có cơ bản quá tốt so với toàn thị trường (không cần phân tích nhiều).
- VNM đã co mức chiết khấu từ đầu năm 2021 khoảng 36% và hiện tại đã thoát khỏi chu kỳ giảm giá và đang hình thành mẫu hình VĐV.
- Hôm nay (29/6/21) với khôi lượng hơn 4 tr cổ phiếu được giao dịch với mức tăng 2% chứng tỏ dòng tiền đang chú ý tới VNM và là phiên xác nhận sau phiên giao dịch với khối lượng đột biến (8tr cp) ngày 21/5.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.