JamesCrypto68

Mua và nắm giữ Vinamilk. Mục tiêu lợi nhuận 10-20%.

Giá lên
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Ý tưởng trước đây đã phân tích điều chỉnh VNM từ 135K về 125-120K. Đã đạt mục tiêu và Re-test NHT 120K thành công.
Mua và giữ theo TP1 khoảng 135K, TP2 khoảng 150K.

***Phân tích chỉ mang tinh chất tham khảo, không khuyến nghị mua bán. James Crypto***
Giao dịch đang hoạt động:
Tiếp tục nắm giữ, trên đường đạt TP1: 135K
Bình luận:
Break-down NHT 120-125k. Về Re-test lại 110-115k. Khả năng sẽ có sóng hồi từ vùng này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.