HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Chờ Break qua, Hồi lại, rồi mua.
Do xu hướng gần như đã đổi sang tăng, nếu Break được thì có thể chắc chắn 100% xu hướng đổi qua tăng, ít nhất là trong ngắn hạn vài tháng.