dinhchien

VNM - Vinamilk thời điểm mua hợp lý

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
* Dùng sóng đối xứng (Symmetry Wave) tính hướng đi của Vinamilk.
- Sử dụng quy tắc sóng Elliot tính mục tiêu hợp lý.