trucnguyenprc

VNM phá trend để bay

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VNM phá trend để bay
Đợi phiên tới xác nhận hỗ trợ và phá trend giảm