HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VNM sau khi vượt mức hỗ trợ và đang có dấu hiệu bứt phá