Dr_Thanh

Khuyến nghị mua VNM

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VNM đã tạo tín hiệu tích cực để thoát khỏi vùng giá đi ngang sau 1 khoảng thời gian downtrend
Hiện tại cho điểm mua với tỉ lệ RR hấp dẫn có thể mua để nắm giữ trung hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.