Dr_Thanh

Khuyến nghị mua VNM

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
160 lượt xem
1
VNM đã tạo tín hiệu tích cực để thoát khỏi vùng giá đi ngang sau 1 khoảng thời gian downtrend
Hiện tại cho điểm mua với tỉ lệ RR hấp dẫn có thể mua để nắm giữ trung hạn