dinhchien

VINAMILK - Đã đến thời điểm canh mua

Giá lên
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
1. Xuất hiện đảo chiều xu hướng giảm -> kỳ vọng thị trường khởi sắc qua RSI và Volumn.
- RSI divergence khi:
... Điểm A vượt xuống vùng quá Bán (30).
... Điểm B qua trọng nhất: lực mua dần hồi phục đẩy giá trị RSI qua đường 50: phe Mua đã đủ mạnh.
... Điểm C quan trọng thứ 2: Giá kiểm tra lại đáy điểm A tuy nhiên giá trị RSI không vượt xuống 30: tâm lý bán tháo đã giảm.
- Volumn (khối lượng):
... Khối lượng bán tháo dày đặc và nằm trên đường MA 20 hình thành đáy điểm A.
... Điểm B khối lượng Mua tăng dần áp đảo trở lại.
... Điểm C quan trọng nhất: khối lượng Bán giảm dần và dưới MA 20.
>>> Sau khi xuất hiện Divergence thị trường hồi phục tăng với khối lượng Mua vào nằm trên MA 20.
2. Tín hiệu tăng khi EMA 34 đã cắt lên EMA 89.
* 50% mua ngay, 50% canh về vùng giá 64 - 68.
- Chốt lỗ ở giá 60.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.