hungryAnalyst52080

Cổ Phiếu Volkswagen đầu tư cổ tức và báo cáo doanh thu

Giá lên
SWB:VOW   VOLKSWAGEN AG ST O.N.
Hiện Tạ Cổ Phiếu VowG đang dần hoàn tất mẫu hình tam giác tăng ,Sau khi test đáy 261 ,giá quay đầu lại khu vực 280-282 , chúng ta có thể mua vào ở thời điểm này , chờ Breack out mẫu hình , và canh chốt trước ngày chia cổ tức vào ngày 23/7 ở vùng kháng cự cứng 303-306 , sau đó chờ retest lại vùng giá 290 là đỉnh của sóng tăng cũ và mua chờ đợi báo cáo doanh thu vào 29/7 :
Đây là ý tưởng của tôi mn góp ý !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.