HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
> Phiên 15-16/11 đã xác nhận đáy thấp nhất của cp, trong ngắn hạn đang có nhịp hội khá bền...
> hiện tại, cp đang thiết lập đáy sau cao hơn đáy trước và có thể sẽ xuất hiện nhịp backtest nữa để kiểm chứng uptrend ngắn hạn...
>>> MUA: 21.5 -22
>>> Target : 23.5 - 24.x
>>> CUTLOSS: gãy 20.7