NamHenry

VPB: Đáy lắm rồi nhưng từ từ hẵng múc

HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
sau một thời dài giảm tụt quần, dường như chưa có dấu hiệu dừng lại của VPB .
theo dõi tiếp vùng hỗ trợ tiếp theo: 15.000 -17.000
-