NamHenry

VPB: Đáy lắm rồi nhưng từ từ hẵng múc

HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
sau một thời dài giảm tụt quần, dường như chưa có dấu hiệu dừng lại của VPB .
theo dõi tiếp vùng hỗ trợ tiếp theo: 15.000 -17.000
-
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.