DatTong

VPB, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
VPB , Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
- Dự đoán xu hướng:
Hình thành mô hình cái nêm
--> Chờ giá phá....