trieutv

Ngân hàng VPBank hướng tới mục tiêu 122

Giá lên
HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Tín hiệu tốt từ VNindex với KLGD tăng và chỉ số tăng nhẹ phiên thứ 6 ngày 17/09/2021.

VPB phiên vừa qua đã vượt vùng kháng cự gần nhất với KLGD hơn 270% so với TB 50 phiên gần nhất.

Hãy chờ xem phiên hôm nay VNindex sẽ thể hiện thế nào và ra quyết định

🙏 If my ideas is helpful, let's hit a like button to help my job and follow me to dismiss any ideas.

✔︎ Remember DYOR before you trade, plz!

💰 My referral
+ Binance: https://bit.ly/3LMk5VY
+ KuCoin: https://www.kucoin.com/r/rf/rPHDWQ3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.