MinhAnhhh

VRAUSDT Trong năm nay theo chỉ báo Carrera GT

KUCOIN:VRAUSDT   Verasity / Tether
Theo Carrera GT: D1 VRAUSDT tính từ tháng 1 năm nay có 4 đợt tham gia vào thị trường. cả 4 đợt trước mắt đều vẫn kiếm được lợi nhuận!!!
------------------------------------------------------
Đợt đầu tiên tín hiệu của BUY xuất hiện từ 10/ 01 . Đợi đến khi Future Carrera đổi màu mới thoát vẫn có hơn 6100%!!!!!!!!!!!!!

21/05: sau một thời gian đã xuất hiện tín hiệu SELL. giảm 21%!!!!!!

09/08 Ngay sau đó đã chuyển BUY, chỉ cần áp dụng theo Carrera GT , thị trường tăng lên 72%

09/10 Lại xuất hiện tín hiệu BUY đến hôm nay! Lợi nhuận trước mắt là 20%~
------------------------------------------------------
Mỗi người có một phương pháp đầu tư riêng, còn mình thì chọn Carrera GT!!

Chỉ đơn giản là vào lệnh theo tín hiệu chỉ báo, đến khi đạt được lợi nhuận đặt ra thì thoát khỏi thị trường, hoặc khi chỉ báo chuyển màu hãy lâp tức rời khỏi thị trường!
------------------------------------------------------
Hãy là một người đầu tư thông minh, chỉ báo để tham khảo và chúng ta ít gặp phải rủi ro! Chứ không có chỉ báo nào vào đáy bán đỉnh nên các bạn hãy áp dụng nó cho thật tốt nhaa~~
Không biết áp dụng thì thấy rắc rối nhưng làm quen với nó rồi thì nó sẽ giúp ích cho việc đầu tư của bạn!

Chúc các bạn có một ngày tốt lành!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.