Wave_Tracker

VRE khủng long thức giấc

Giá lên
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
VRE
Khủng long VRE đang tỉnh dậy và sẽ quật tung các thánh short ngoài kia.
VÌ SAO?
Đó là cả một câu chuyện 5 năm kinh nhiệm đầu tư, không thể nói vài dòng được, hãy theo dõi và làm theo mình- người đã chinh chiến hàng chục sóng lớn nhỏ. ĐỦ KINH NGHIỆM VÀ ĐỘ NHẠY BÉN ĐỂ BIẾT ĐÂU LÀ VÙNG ĐÁY.
"ĐIỂM MUA SẼ ĐƯA BẠN ĐẾN THỊNH VƯỢNG NHANH HƠN NẾU BẠN GỒNG LÃI ĐỦ MẠNH"

Buy and hold as much as you can NOW!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.