SharkFollow

VRE - Kết thúc điều chỉnh, có ai cùng thuyền không?

Giá lên
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
1. Về kỹ thuật: VRE Kết thúc nhịp điều chỉnh ngày 06/12/21 (sóng 2), VRE đang vận động trong phạm vi Pha E theo mẫu hình Extras trength Trading Range (Wyckoff) với thanh khoản đang có xu hướng tăng dần. Hy vọng VRE đã bắt đầu sóng 3 sẽ góp mặt trong nhịp sóng chung của BĐS.
2. Về cơ bản: VRE được Định giá theo các chỉ số cơ bản so với Top 5 công ty cùng ngành, có giá là 58,250
Lưu ý: Đây chỉ là quan điểm cá nhân, rất mong nhận được sự đóng góp của các Pro để hoàn thiện ý tưởng.
Chúc cả nhà may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.