SharkFollow

VRE - Kết thúc điều chỉnh, có ai cùng thuyền không?

Giá lên
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
1. Về kỹ thuật: VRE Kết thúc nhịp điều chỉnh ngày 06/12/21 (sóng 2), VRE đang vận động trong phạm vi Pha E theo mẫu hình Extras trength Trading Range (Wyckoff) với thanh khoản đang có xu hướng tăng dần. Hy vọng VRE đã bắt đầu sóng 3 sẽ góp mặt trong nhịp sóng chung của BĐS.
2. Về cơ bản: VRE được Định giá theo các chỉ số cơ bản so với Top 5 công ty cùng ngành, có giá là 58,250
Lưu ý: Đây chỉ là quan điểm cá nhân, rất mong nhận được sự đóng góp của các Pro để hoàn thiện ý tưởng.
Chúc cả nhà may mắn.