dautucoin16042020

VTP Phân tích giá cổ phiếu Upcom VTP Downtrend sóng 5 Elliott

Giá xuống
UPCOM:VTP   VIETTEL POST JVC
1. Về kỹ thuật:
- VTP đang trong chu kỳ giảm giá sóng Elliott khung D (Do khung M và W chưa đủ dữ liệu phân tích sóng Elliott).
- Hiện đang sóng giảm 5 dự kiến nếu về Fibo 0.786 thì giá VTP =70k : Có thể về fibo 1.0 thì giá thấp hơn.
- Sóng 1 và sóng 3 có giá gần = nhau >>>Theo quy tắc sóng Elliott thì sóng 5 sẽ là sóng giảm mở rộng: Giá giảm qua mỗi fibo chúng ta sẽ lại đón nhận giá ở mức thấp hơn.
2. Về phân tích cơ bản:
- VTP là Tổng Công ty bưu chính Viettel: Ban đầu chỉ làm nhiệm vụ chuyển phát bưu chính.
- Bắt đầu từ giai đoạn TGĐ Hoàng Anh Xuân nghỉ việc: Thì Nguyễn Mạnh Hùng đã dần chuyển nó thành Tổng công ty bưu chính và cổ phần hóa.
- Khi Nguyễn Mạnh Hùng lên Bộ trưởng TTTT thì Lê Đăng Dũng lập tức chuyển thành Tổng Công ty bưu chính Viettel với kinh doanh đa ngành: Loại bỏ dần khối kinh doanh ở 64 tỉnh thành = cách đưa toàn bộ bộ máy kinh doanh của 64 tỉnh đang thuộc VTT (TCT viễn thông Viettel) sang TCT bưu chính), tuy nhiên năng lực và trình độ của những người chuyển phát chỉ có Dao, Kéo, hộp xốp và băng dính chưa kịp nắm bắt, nên cơ chế thực hiện 50:30: 20 tức là: Lương là do VTP trả cho bộ máy kinh doanh:30% do VTP điều hành SXKD:20% Tập đoàn giao VTT điều hành và giám sát kinh doanh (Có thể nói đây là bộ máy "Mẹ đẻ nuôi con bằng sữa của mình <VTP> nhưng lại gửi con cho người dưng(VTT) bởi Ông nội bảo làm thế. Đây là mô hình mà VTP không hề muốn, nhưng phải chấp hành (vì có mẹ nào muốn để con cho người khác xử lý?).
- Hiện nay: VTP kinh doanh như một mớ hỗ lốn: Chuyển phát thư từ bưu phẩm + logicsstic+ bán sim thẻ + cửa hàng giao dịch viettel + bán máy điện thoại + bán vé giao thông đường bộ + bán bảo hiểm + bán đủ thứ...;
- Có thể nói thế mạnh và nguồn thu lớn nhất của VTP hạch toán đúng hiện nay là Kinh doanh Viễn thông: Nhưng lại chưa tập trung vì còn phải nuôi cả bộ máy VTT (TCT viễn thông viettel-trước đây là quản lý bộ máy kinh doanh nhưng bây giờ đã chuyển sang 100% cho VTP nhưng bộ máy hàng chục ngàn người vẫn còn chưa giải tán được).
- VTP và VTT cũng có thể rất dễ dính pháp luật vì có thể 2 TCT đều hạch toán chung 1 nguồn thu từ viễn thông (điều này là khó tránh khỏi vì cách giao nhiệm vụ cho VTP và VTT hiện nay (đây là suy đoán theo mô hình hiện nay thôi- muốn rõ phải pháp luật vào mới rõ).
3. Về thông tin:
- Mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên VTP giảm sút do sát nhập và hạch toán phân tán, đầu tư dàn trải dân đến thu nhập ngày càng thấp và giảm liên tục.
- Nửa dơi nửa chuột trong điều hành theo kiểu ép doanh số (quan tâm số lượng, không cần biết chất lượng vì đều số ma do cả 2 TCT đều có quyền điều hành & hạch toán).
@ TĐ Viettel sống được đến ngày nay và vượt các TCT viễn thông là nhờ vào Viễn thông: nhưng thực tế lợi nhuận và doanh thu tạo ra từ viễn thông đang được các lãnh đạo phân chia ra đa ngành đa nghề và nuôi cả nhiều hệ thống chỉ biết chi không có thu (điều này rất có lợi cho lãnh đạo, sang cả nước ngoài để tiện bề thực hiện các ý đồ với mục tiêu nói là kinh doanh).
@&@ Nếu VTP là một TCT bưu chính viễn thông cổ phần thực sự đúng luật và cơ chế vận hành đúng luật cổ phần thì nó sẽ là công ty rất phát triển, tuy nhiên hiện nay nó bị bó buộc trong cách điều hành của tập đoàn với một cách nghĩ cách làm như trình bày trên.
[b]Đây chỉ là phân tích trên cơ sở thực tế và tai nghe, mắt thấy, tay sơ. Không phải là lời khuyên đầu tư.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.