Ninh-Do

WAn upadate

Giá lên
BINANCE:WANBTC   Wanchain / Bitcoin
Như bài phân tích trước về WAN chúng ta đã có lợi nhuận lớn hơn 10% trong vòng 10 ngày. WAn xác nhận xu hướng tăng tiếp trong những ngày tới.
Target ngắn hạn với profit 10% từ giá hiện tại (1012)