kudangsung1201

Đồ thị WANUSD ngày 12.4.2019

Giá lên
BINANCE:WANUSD   Wanchain / US Dollar (calculated by TradingView)
Đồ thị WANUSDT khung D cho thấy xu hướng đảo chiều rõ
Vùng mua đẹp với điểm stoploss khá gần, các mốc Target dài hạn tốt, Target gần nhất đạt 30%
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.