kudangsung1201

Đồ thị WANUSD ngày 12.4.2019

Giá lên
BINANCE:WANUSD   Wanchain / US Dollar (calculated by TradingView)
Đồ thị WANUSDT khung D cho thấy xu hướng đảo chiều rõ
Vùng mua đẹp với điểm stoploss khá gần, các mốc Target dài hạn tốt, Target gần nhất đạt 30%
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.