XTBVietnam

Phân tích kỹ thuật - Lúa mì (26.04.2021)

FX:WHEATF   Wheat Future
Hàng hóa nông nghiệp đang tiếp tục một đà tăng vào đầu tuần sau bản phát hành dữ liệu xuất khẩu mạnh mẽ từ thứ Năm đã đẩy giá các loại hạt. Lúa mì đang hoạt động tốt nhất với mức tăng hơn 2% và giao dịch tại mức cao nhất trong 7 năm. Vài báo cáo vào cuối tuần cho rằng Trung quốc sẽ tập trung vào gạo và lúa mì vào mùa tới trong bối cảnh giá ngô tăng, báo hiệu rằng nhập khẩu lúa mì của Trung Quốc có thể sẽ sớm tăng lên.

Nhìn vào biểu đồ lúa mì ở quan điểm kỹ thuật, có thể thấy giá tăng vọt trên đường Fibo thoái lui 127.2% từ đợt điều chỉnh giá vào hôm nay. Các biểu đồ theo mùa gợi ý cho thấy mức cao cục bộ vẫn đang ở phía trước. Nếu giá tiếp tục đà tăng, mức kháng cự gần nhất sẽ nằm ở giữa 750 USD và đường Fibo thoái lui 161.8%.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.