MinhAnhhh

WINUSDT D1 mỗi ngày vào xem một lần là đủ !!

BINANCE:WINUSDT   WINK / TetherUS
Tín hiệu tham khảo BUY:
1. Future carrera (các chấm tròn) chuyển xanh trên nền xanh
2. Giá mở cửa nằm phía trên Future Carrera)
------------------------------------------------------

Tham khảo Carrera GT ,D1 17/10 tín hiệu đã BUY đã rõ ràng. Tham khảo BUY đến nay lợi nhuận lên đến 66.15%.

Cùng đợi xem ngày mai tín hiệu tiếp theo sẽ như thế nào nhé!
------------------------------------------------------

Chúc các bạn có một ngày tốt lành~~

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.