BINANCE:WTCBTC   Walton / Bitcoin
13 lượt xem
0
đã xuất hiện pk dương , tuy nhiên chưa xuất hiện cụm nến đảo chiều + mô hình giá vào góc tam giác. cần chờ đợi vượt trend trên để xem xét mua vào . nếu phá trend dưới thì xem xét có thủng đáy gần nhất hay ko.

Bình luận