TINAVO

WTC/BTC

Giá lên
BINANCE:WTCBTC   Walton / Bitcoin
Chốt tùy lòng tham ạ!
Đây chỉ là nhận định cá nhân. Cám ơn mn đã theo dõi