TINAVO

WTC/BTC

Giá lên
BINANCE:WTCBTC   Walton / Bitcoin
Chốt tùy lòng tham ạ!
Đây chỉ là nhận định cá nhân. Cám ơn mn đã theo dõi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.