MorganLee_SPX

Dầu thô WTI ngày 30/05/2022 : Dầu tăng mạnh mẽ hàng tuần

BLACKBULL:WTI   West Texas Intermediate Crude Oil cash
Nhìn vào chart tuần của dầu thì có thể thấy giá dầu đang tăng theo tuần tuy nhiên khối lượng giảm dịch thì giảm dần cho thấy người mua không còn mặn mà với giá dầu cao như hiện nay. Vùng này hạn chế không buy dầu mà không sell dầu. chúng ta sẽ theo dõi giá dầu tuần sau xem phản ứng giá tại tuần tới. Chờ tín hiệu đẹp mới vào giao dịch vì tuần sau có tin tức EU cấm vận dầu Nga nên sẽ rất rủi ro để giao dịch
Lưu ý : Hãy điền TP và SL một cách cụ thể trong giao dịch, và nó sẽ giúp bạn an toàn hơn trong công cuộc chinh phục thị trường tài chính

Ps: Tin tức và chiến lược giao dịch sẽ được cập nhật liên tục và cụ thể trong nhóm, vậy nên hãy tham gia nhóm để nhận được chiến lược và những tài liệu quan trọng giúp bạn tăng khả năng chiến thắng trong thị trường.

Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm hiệu hiệu quả và thành công !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.