WyckoffianVietnam

OIL - 1 cú breakout lên 55 sẽ là tiền đề cho nhịp tăng tiếp theo

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Như tiêu đề, lực bắt đáy OIL đã chiến thắng khi 1 nến vol lớn xuất hiện không thể đẩy giá xuống vùng đáy trở lại, giá quay lại Trading Range chỉ với 1 lượng cầu vừa đủ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.