GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 04/07/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 73,75

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 73,75 với mục tiêu 75,25 & 76,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 73,75, có thể tới 72,70 & 72,20.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.